Til toppen av siden

Ideelt kan man tenke seg at man hadde tid og ressurser nok til å pleie samtlige eksisterende og potensielle kunder på en optimal måte. F.eks at samtlige ble ringt og evt hatt salgsmøte med med hyppige og jevne mellomrom. Dette arbeidet hadde for de fleste av oss krevd et hundretalls selgere (og langt flere for de med nasjonalt eller globalt nedslagsfelt). Konsekvensen hadde sannsynligvis blitt dårlig butikk.

Så de fleste av oss har dermed ikke nok ressurser til å kontakte alle de kundene vi burde, og ergo må vi prioritere. Utfordringen er å prioritere riktig. Hvis man har x årsverk med salgsressurser tilgjengelig – hvordan skal disse anvendes for å gi best mulig avkastning? Når en selger i løpet av et år leverer mer inntekter enn kostnader er det lett å tenke at alt er i orden. Men kanskje er det slik at for eksempel halvparten av salgsarbeidet til en gitt selger er svært lønnsomt, mens den andre halvparten er direkte ulønnsomt? (Men vet du hvilken halvpart?)

Hvilke kundegrupper er det for eksempel mest lønnsomt å bruke tiden på: Eksisterende kunder? Tidligere kunder? Potensielle kunder? Relasjoner? I hvilke bransjer? I hvilke størrelser? Og hvilke produkter skal vi selge til dem?

Det er for de fleste enklere å selge noe mer til en eksisterende kunde, enn det er å selge noe helt nytt til en bedrift du ikke tidligere har hatt kontakt med. Når vi sier enklere, så innebærer det at man må bruke mindre salgsressurser (f.eks antall telefoner, møter, penger etc) for å oppnå et salg. Kontakter man eksempelvis 10 eksisterende kunder for å selge produkt X, sier kanskje halvparten ja. Kontakter du 10 potensielle kunder for å selge produkt X, sier kanskje bare 1 ja.

Dette kan settes opp i et enkelt regnestykke der man ser på dekningsbidraget i forhold til ressursbruken.
Lønnsomhetsfaktor = Dekningsbidrag / (delt på) ressursbruk.

Hvis 2 selgere jobber 1 uke hver med salg av produkt A mot eksisterende kunder og dette gir 40 000 i fortjeneste innebærer dette en lønnsomhetsfaktor på 40 000/2 ukesverk=20 000 pr ukesverk. Dette er trolig lønnsomt. Spørsmålet er jo om det kunne vært enda mer lønnsomt å bruke 2 ukesverk på et annet produkt mot en annen kundegruppe?

Det som er lett å glemme er at salg av et gitt produkt har ringvirkninger både når det gjelder ressursbruk og fremtidige inntekter. Hvor mye belaster salget andre mennesker i organisasjonen? Vil det eksempelvis være en serviceavdeling involvert? Vil salget føre til noen fremtidige inntekter i form av enkle gjensalg eller vedlikeholdsavtaler?

En litt riktigere formel bør også ta hensyn til dette.
Lønnsomhetsfaktor = Dekningsbidrag nå + fremover / (delt på) ressursbruk nå + fremover.

Selv om det tilsynelatende er enklere å selge noe mer til en eksisterende kunde, enn å jakte en ny, så vil verdien av en ny kunde være mye større over tid enn hva bare første ordre innebærer. Og dette må tas med i regnestykket. Å bruke en ukes salgsressurser på å få en ny kunde på en ordre på 10 000 er kanskje ulønnsomt isolert sett hvis samme ressursbruk mot eksisterende kunder hadde gitt en avkastning på 20 000 pr uke. Men tar du med i regnestykket at denne kunden kommer til å kjøpe for 100 000 over en treårs-periode er dette ukesverket trolig svært lønnsom bruk av tid.

Så hva er konklusjonen? Jo – finn ut hvilke produkt/kundesegmenter i din forretning som gir best avkastning i forhold til ressursbruken (lønnsomhetsfaktor). Hvilke kunder og produkter er det rett og slett smartest å bruke tiden og ressursene på? Burde vi brukt mer tid på enkelte kundegrupper fremfor andre? Kan og bør vi omprioritere fokus i salgsarbeidet?

Problemet for de aller fleste av oss, er at vi ikke har brukt tilstrekkelig tid og ressurser å regne på dette. Det er slett ingen enkel jobb alltid heller. Det er lett å glemme dette når man ser stort på det. Dette fordi salgsressursene har et navn, og er personer av kjøtt og blod. Per og Pål jobber med salg og drar inn mer inntekter enn hva de koster selskapet, og er dermed per definisjon lønnsomme. Og så lenge de er lønnsomme er det da kanskje ingen grunn til forandring likevel.

Eller er det virkelig det?

Godt salg!

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Bygg og anlegg Bergen 06. november 2017

Sted: Scandic Flesland Airport

Deltakerliste

FirmaNettside
A-Personell Bygg og Industri AShttp://www.a-personell.no
A/STAB AShttps://a-stab.no/
ABK AS Avdelingskontor Bergenwww.abkklima.no
Abo Plan & Arkitektur ASwww.abo-ark.no
Airmaster Norge AShttp://airmaster-as.no
Aog Bygg ASaogbygg.no
Ard arealplan aswww.ardarealplan.no
Asplan Viak As Avd Bergenwww.asplanviak.no
b+b arkitekter aswww.bbark.no
Backe Bergen AS
Backup Byggpersonell ASwww.backup-bygg.no
Bane NOR Eiendomwww.banenoreiendom.no
Bergen Air ASwww.bergen-air.no
Betonmast Bergen ASwww.betonmast.no
BIR Bedrift ASbirbedrift.no
BMA Heisteknisk Rådgivning ASwww.bma.no
BOV ASwww.bov.no
Bravida Norge AS Region Vestwww.bravida.no
Brødr. Sunde ASwww.sundolitt.no
Byggfakta Docu AShttps://www.byggfakta.no/
Byggmester Markhus ASwww.markhusbygg.no
Bøe & Lepsøy Prosjekt ASwww.blutbygging.no
Donar ASwww.donar.no
Espira Gruppen ASwww.espira.no
Fasader Og Glass ASwww.fasaderogglass.no
Firesafe ASwww.firesafe.no
Fløysand Tak ASwww.floysandtak.no
Forsvarsbygg Region Vestwww.forsvarsbygg.no
Fortunen ASwww.fortunen.no
Frydenbø Eiendom ASfrydenbo-eiendom.no
Gc Rieber Eiendom ASgcrieber.no
Gjerden Fjellsikring ASwww.gjerden-fjellsikring.no
Hansen & Eknes AShttp://www.hansen-eknes.no/
Helse Bergen HFwww.helse-bergen.no
HRP AShttp://www.hrprosjekt.no
Hydro Building Systemshttp://www.hydroextrusions.com/no-NO/finn-din-bransje/bygg-og-anlegg
Håndverksgruppen AShttp://www.handverksgruppen.com
iBinder Norge AS - Prosjekthotellhttp://www.ibinder.no
Icopaltak ASwww.icopal.no
Innomhus ASwww.innomhus.no
J H Nævdal Bygg ASwww.naevdalbygg.no
JET Bramo ASwww.bramo.no
Kepla ASwww.kepla.no
Liegruppen ASwww.liegruppen.no
LINK arkitektur AS Avd Bergenwww.linkarkitektur.com
Los Elektro ASlos-elektro.no
Lund og Laastad Arkitekter ASwww.lundlaastad.no
Magnus M Thunestvedt ASwww.thunestvedt.no
Malthus Uniteam ASwww.malthusuniteam.com
Mesta ASwww.mesta.no
Mimax Asfalt & Betong AShttp://www.mimax.no
Molden Arkitekter ASwww.molden-arkitekter.no
Multiconsult ASA region Vestwww.multiconsult.no
Naboen Utleie ASwww.naboen.no
NCC Norge AS Building Bergenwww.ncc.no
Necon ASwww.necon.no
Newsec Basale ASwww.newsecbasale.no
Nistad Gruppen ASwww.nistad.com
Norconsult As Avd Bergenwww.norconsult.no
Norges Eiendomsakademi ASwww.neak.no
Norsk Gjenvinning As Avd Bergenwww.ngn.no
Norva 24 ASnorva24.no
Nåbo ASwww.nåbo.no
Olsen & Indrøy Hage Og Anlegg ASwww.nermiljo.no
Opak Bergen ASwww.opak.no
Protan Entreprenør AS, Avd. Bergen www.protan.no
Ramirent
Recover AS Stavangerwww.recover.no
Rexir Bygg ASwww.rexirbygg.no/
RsV Gruppen ASrsvgruppen.no
Se-Arkitektur ASwww.se-arkitektur.no
Seabrokers Fundamentering AShttp://www.seabrokers.no
Stadsporten ASwww.stadsporten.no
Statens Vegvesen Region Vest Bergenwww.vegvesen.no
Stema Rådgivning ASwww.stemaradgivning.no
Storebotn Næringsparkwww.storebotn.no
Strand AS/FM Gruppen ASwww.fmgruppen.no
Structor Bergen ASwww.structor.no
Studentsamskipnaden På Vestlandetwww.sammen.no
Sund Eigedomsutvikling KFwww.sund.kommune.no
Sweco Norge As Avd Bergenwww.sweco.no
System Trafikk AShttp://www.system-trafikk.no/
Taktekker Frantzen Eftf. AS
Venty ASventy.no
Vestbo BBLwww.vestbo.no
Vestland Fylkeskommunewww.vlfk.no
Wimo Fjellsikring ASwww.wimo.no
WoodLink AS - Accoyawww.woodlink.no
ÅF Engineering AShttp://afengineering.no

Topp