Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Norconsult As Avd Bergen

Besøksadresse: Valkendorfsgate 6, 5012 BERGEN
Postadresse: Postboks 1199, 5811 BERGEN
Telefon: 47 55 37 55 00

Bransje: Arkitekter, Belysning, Brannvern, Prosjektledelse, Rådgivende ingeniører

Nettside: www.norconsult.no
E-post: post.bergen@norconsult.no

Firmabeskrivelse

Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere innen samfunnsplanlegging og prosjektering, og er også en synlig aktør internasjonalt. Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning, fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte.

Tjenestene omfatter prosjektering og oppfølging av alle eller enkelte av fasene i et prosjekt, fra behovsbeskrivelse, forprosjekt, utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsdokumenter til ferdige anlegg, inklusive drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Konsernet har vid geografisk tilstedeværelse; 51 kontorer i Norge, lokale virksomheter i Sverige, Danmark, Mosambik, Sør-Afrika, Laos, Malaysia, Thailand, Filippinene, Chile og Peru, samt prosjektkontorer som opprettes etter behov.

Vår spesialkompetanse:

Norconsult dekker de sentrale fagområdene innen plan, byform, byutvikling, arkitektur, landskap, vann og avløp, veg og trafikk med god kapasitet og solid kompetanse. Vi dekker også fagene prosjektadministrasjon, brann, byggeteknikk, ventilasjon, varme , elektro og belysning. Vi har lang erfaring fra krevende tverrfaglige prosjekt, der involvering av ulik fagkompetanse er viktige for å komme fram til de gode løsningene. Vi har i tillegg kompetanse på de fleste støttefag som luft, akustikk, strømningsteknikk, kulturminner, arkeologi, geologi, geoteknikk, hydrogeologi, forurenset grunn, naturmiljø, limnologi, marint miljø, risiko og sårbarhet, med mer og vi har spisskompetanse innen alle fag.

Våre målgrupper:

Arealplan og utredninger Arkitektur Landskapsarkitektur Interiørarkitektur Kulturminner og arkeologi Veg og trafikk Bygningsteknikk Miljøfag Brann Vann og avløp VVS Elektro

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Bergen 16. mars 2010 | Bygg og anlegg Bergen 06. oktober 2011 | Bygg og anlegg Bergen 30. oktober 2012 | Bygg og anlegg Bergen 03. november 2014 | Bygg og anlegg Bergen 02. november 2015 | Bygg og anlegg Bergen 06. november 2017 | Bygg og anlegg Bergen 23. mai 2022

Topp