Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Bane NOR Eiendom

Adresse: Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN
Telefon: 476 20 500

Bransje: Eiendom og eiendomsforvaltning

Nettside: www.banenoreiendom.no

Firmabeskrivelse

2. mai 2017 var en viktig milepæl for Bane NOR i gjennomføringen av Jernbanereformen. Eiendomsselskapet ROM Eiendom tråtte inn i statsforetaket, og Bane NOR Eiendom så dagens lys. Fra den dagen er all jernbaneeiendom i Norge forvaltet av Bane NOR Eiendom.
Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane NOR Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Bane NOR Eiendom i tall
Eiendomsporteføljen som Bane NOR Eiendom forvalter, har en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 336 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter totalt 2.500 bygg og 3.300 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

Vår spesialkompetanse:

- Bane NOR Eiendom skal bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt

Våre målgrupper:

- Bane NOR Eiendoms ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal vi få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom. I tillegg skal vi tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for både sykler og biler. Vi skal også tilby togoperatørene funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Bergen 30. oktober 2012 | Bygg og anlegg Bergen 06. november 2017 | Bygg og anlegg Bergen 28. oktober 2019

Topp