Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Asplan Viak As Avd Bergen

Besøksadresse: Fabrikkgaten 3, 5824 BERGEN
Postadresse: Postboks 2304 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Telefon: 47 55 59 67 00

Bransje: Annen bransje, Arkitekter, Eiendomsutviklere, Energi, Prosjektledelse, Rådgivende ingeniører

Nettside: www.asplanviak.no
E-post: bergen@asplanviak.no

Firmabeskrivelse

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1000 medarbeidere, fordelt på ca 30 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak eies av Stiftelsen Asplan.

Vår spesialkompetanse:

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger - i dialog med våre oppdragsgivere. Tverrfaglig team er en gjennomgående arbeidsmetode i Asplan Viak. Det var våre gründeres klare oppfatning at vi som rådgivere må se menneskene og deres behov der hvor de er, og ikke la egne forutinntatte meninger komme i vegen. Dette er fortsatt sterkt gjeldende i selskapet den dag i dag. Parallelt må vi forstå hvordan samfunnet virker og hvilke mekanismer og påvirkninger som styrer endringene nasjonalt og internasjonalt. Gründernes tanker er selve fundamentet i Asplan Viaks verdigrunnlag. «Former samfunnet - ser mennesket». I dette ligger det en bevissthet knyttet til hvordan vi former samfunnet og at vi skal se konsekvenser av dette for enkeltmennesket både i egen bedrift og i samfunnet forøvrig. I selskapets visjon «Den fremste arena for samfunnsutvikling», knytter vi virksomheten vår opp mot en bærekraftig utvikling. Slik har bedriftens samfunnsansvar en meget sterk forankring i verdigrunnlaget.

Våre målgrupper:

Offentlige og private oppdragsgivere innenfor planlegging og utbygging

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Bergen 06. oktober 2011 | Bygg og anlegg Bergen 30. oktober 2012 | Bygg og anlegg Bergen 02. november 2015 | Bygg og anlegg Bergen 06. november 2017 | Bygg og anlegg Bergen 05. november 2018 | Bygg og anlegg Bergen 28. oktober 2019 | Bygg og anlegg Bergen 23. mai 2022

Topp