Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Oslo Universitetssykehus HF

Besøksadresse: Kirkeveien 166 Tårnbygget, 0424 OSLO
Postadresse: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Telefon: 02770

Bransje: Prosjektledelse

Nettside: www.oslo-universitetssykehus.no

Firmabeskrivelse

Vi er en byggherreorganisasjon innunder Oslo Universitetsykehus HF. Vi er 20 egne ansatte og leier inn rundt prosjektledere fra eksterne prosjektlederfirmaer. Enheten er en prosjektutførerenhet overvekt av prosjektledere som har ansvar for Investeringer og Byggeprosjekter for sykehuset. Sykehuset besitter idag rundt 1 mill kvm. Våre oppgaver innfor byggeprosjektene er å gjøre endringer, rehabilitere av sykehusfunksjoner i et sykehus i drift. Det er komplisert bygg/teknisk infrastruktur som vanskliggjør en effektiv gjennomføring og krever god kompetanse.

Vår spesialkompetanse:

Vi jobber mye med sikker strømforsyning, brannsikring for sengeliggende pasientrom og arbeidsmiljøutbedringer samt sengeromoppgradering , operasjonstueoppgraderinger, overvåkningsareale, isolater og andre rom som er spesiellt for sykehus og pasientbehandling innunder et stort Helefortak.

Våre målgrupper:

Vi representerer byggherren for OUS

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Oslo 24. november 2014 | Bygg og anlegg Oslo 22. november 2017 | Bygg og anlegg Oslo 26. november 2019

Topp