Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Boligbygg Oslo KF

Besøksadresse: Wergelandsveien 1-3, 0107 OSLO
Postadresse: Postboks 1192 Sentrum, 0107 OSLO
Telefon: 47 23 46 05 00

Bransje: Offentlig

Nettside: www.boligbygg.no
E-post: postmottak@boligbygg.no

Firmabeskrivelse

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har ansvar for forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av over 11 000 boliger. Det bor omlag 25 000 personer i våre boliger. Foretaket har en balanse på ca. 7 mrd. kroner. Boligbygg skal fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med kommunale boliger og vi skal drive forretningsmessig.

Bydelene er samarbeidspartnere og det er de som tildeler kommunale boliger. Det gjøres på bakgrunn av kriterier vedtatt av Oslo bystyre. Boligbygg stiller boliger til disposisjon for bydelene og inngår leiekontrakt med den enkelte beboer.

Vår spesialkompetanse:

Forvaltning, drift, vedlikehold og rehabilitering, samt utvikling av eiendomsmasse på 900 000 kvm

Våre målgrupper:

Våre direkte kunder er bydelene i Oslo kommune

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Oslo 26. oktober 2010 | Bygg og anlegg Oslo 13. april 2011 | Bygg og anlegg Oslo 24. januar 2012 | Bygg og anlegg Oslo 20. november 2012 | Bygg og anlegg Oslo 25. november 2013 | Bygg og anlegg Oslo 24. november 2014 | Bygg og anlegg Oslo 23. november 2015 | Bygg og anlegg Oslo 28. november 2016 | Bygg og anlegg Oslo 22. november 2017 | Bygg og anlegg Oslo 22. november 2018 | Bygg og anlegg Oslo 01. desember 2022

Topp