Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Norconsult AS avd Drammen

Adresse: Hotvetallèen 11, 3018 Drammen
Telefon: 47 32 26 71 00

Bransje: Arkitekter, Belysning, Prosjektledelse, Rådgivende ingeniører

Nettside: http:, , www.norconsult.no
E-post: firmapost@norconsult.com

Firmabeskrivelse

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid.

Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunns-nyttige løsninger.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Vår spesialkompetanse:

Vi løser våre oppdrag gjennom følgende markedsområder: Samferdsel, Bygg og eiendom, Fornybar energi, Industri, Vann, Geo og miljø, Arkitektur, Samfunn og byutvikling, Digitalisering. Samferdsel: Vi har bred tverrfaglig kompetanse innen alle fagområder knyttet til samferdsel, og lang erfaring med planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg nasjonalt og internasjonalt innen motorveier, jernbaner, sporveier, havner, flyplasser og tunneler. Bygg og eiendom: Vår kompetanse og referanser dekker alle fagområder som er nødvendig for planlegging og prosjektering av alt fra enkeltstående bygg til utvikling av nye områder og bydeler. Vi støtter kundene fra ide til ferdigstilles, samt videre i drift og vedlikeholdsfaser for både nybygg og rehabiliteringsoppdrag. Fornybar energi: I mer enn 90 år har vi vært involvert i gjennomføringen av fornybar energiutbygging og -forsyning over hele verden. Vi har tverrfaglig kompetanse i hele energisystemet; fra produksjon, via overføringsnettet og til forbruker. Vi har ekspertise på vannkraft-, vindkraft-, solkraft- og fjernvarmeproduksjon. Industri: Vi er en viktig bidragsyter i å realisere store investerings- og utbyggingsprosjekter for en rekke industriselskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Bærekraft i form av utslippsreduksjoner og bedre ressurs- og energiutnyttelse, er et viktig bidrag i mange av våre industrioppdrag. Vann: Vi er en betydelig rådgiver innen prosjektering av behandlingsanlegg for drikkevann, avløpsrenseanlegg og slambehandlingsanlegg. Vi tar en sentral rolle i planlegging og prosjektering av teknisk infrastruktur som ledningsanlegg for vann og avløp, kabelføringsanlegg, fjernvarme/-fjernkjøling og søppelsug. Geo og miljø: Gode løsninger innen klima, miljø og bærekraft er ofte utslagsgivende for økt merverdi for kunden og samfunnet. Vi gir kundene råd om hvordan de kan redusere sitt prosjekts fotavtrykk og forbruk av energi ut fra et kost-/nytte-perspektiv. Arkitektur: Vi har på få år posisjonert oss som det største arkitektmiljøet i landet og et av de største i Norden. Vårt fokus på varig arkitektur, varig skjønnhet og varig liv sikrer både kvalitet, innovasjon og fremtidsrettede valg. Samfunn og byutvikling: Vi har et av Norges ledende fagmiljøer innen samfunnsplanlegging og byutvikling. Vi analyserer, forstår og formgir fysiske omgivelser med mål om å skape livskraftige og levende byer og steder. Med smarte, fremtids-rettede og bærekraftige løsninger bidrar vi innen både overordnet og lokal planlegging. Digitalisering: Vårt datterselskap Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er et av Norges største programvarehus. NoIS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom. Styrken ligger i å kombinere fagkunnskap med moderne teknologi i brukervennlige og effektive IT-løsninger.

Våre målgrupper:

Byggherrer, entreprenører, prosjektutviklere i både privat og offentlig sektor.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Drammen 02. juni 2010 | Bygg og anlegg Drammen 28. mai 2013 | Bygg og anlegg Drammen 21. mai 2014 | Bygg og anlegg Oslo 24. november 2014 | Bygg og anlegg Drammen 27. oktober 2021 | Bygg og anlegg Drammen 12. oktober 2022

Topp