Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nettregnskap AS

Besøksadresse: St Olavs Plass 3, 0165 Oslo
Postadresse: Postboks 6815 St Olavs Pl, 0130 Oslo
Telefon: 22 20 98 00

Bransje: Regnskap

Nettside: www.nettregnskap.net

Firmabeskrivelse

Nettregnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap som kombinerer bruk av nettbaserte regnskapstjenester med personlig kontakt for oppfølging og rådgivning. Den nettbaserte økonomiplattformen som benyttes gir våre klienter omfattende automatisering av sine regnskaps- og økonomiprosesser, alltid a jour regnskap og løpende oversikt over egen økonomi.
Rådgivning baseres på solid kompetanse og bred erfaring både innenfor regnskapsrelatert rådgivning og annen rådgivning innen økonomi og utvikling.

Selskapets virksomhet er administrativt integrert med vårt datterselskap, regnskapsførerselskapet PraksisUtvikling AS, som har drevet regnskaps- og rådgivningsvirksomhet siden 1998.
Vi har kontorer på St. Olavs plass 3, i Oslo sentrum.
Vår kundeporteføle er stabil, vi opplever våre kunder som godt fornøyde.
Vi er nå 7 ansatt, alle erfarne regnskapsførere, og har planer for en balansert vekst de neste år.

Vår spesialkompetanse:

Nettregnskaps regnskapstjenester skreddersys til den enkelte klient, med vekt på arbeidsfordeling klient -regnskapskontor. Arbeidsfordelingen avtales individuelt, etter klienters ønsker og behov. Videre tilpasses systemene til klienters behov knyttet til egen arbeidsflyt og organisering. Dette kan være prosjektansvarliges oppfølging og attestasjoner innen sitt ansvarsområde, økonomiansvarliges godkjennelse av utbetalinger m.v. Vi har solid og bred rådgivningskompetanse innen de områder som forventes fra et regnskapskontor. Ut over dette har våre rådgivere også bred erfaringen innen forretningsutvikling, omorganisering m.v., både som rådgivere og fra ledende stillinger innen bank, forsikring og industri.

Våre målgrupper:

Nettregnskap AS har spesielt tilpasset den nettbaserte økonomiplattformen til å være et system som styrer regnskap og forretningsprosesser for tjenestytende virksomheter og virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom. Nettregnskap er best egnet for virksomheter som bruker regnskapet aktivt selv, enten ved å nyttiggjøre seg muligheten for løpende oversikt, eller også å ivareta enkelte funksjoner selv. Se vår nettside: www.nettregnskap.net.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Møteforum Oslo 01. november 2011 | Møteforum Romerike 23. september 2014

Topp