Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Elverum Vekst

Adresse: Storgata 20, 2414 ELVERUM
Telefon: 993 96 702

Bransje: Eiendom og eiendomsforvaltning, Eiendomsutviklere, Prosjektledelse

Nettside: https:, , www.elverumvekst.no,
E-post: at@elverumvekst.no

Firmabeskrivelse

Elverum Vekst er eid av Elverum kommune, og har som mål å bidra til vekst og utvikling i Elverum. Vi er Elverum kommunes næringsapparat, og jobber bredt med attraktivitet for næringslivet, bolyst og besøkende. Operativ virksomhet knyttet til arealutvikling, salg av tomter til bolig (Ydalir bydel) og næring (Grundsetmoen og Løvbergsmoen), og bygging og forvaltning av næringsbygg utøves gjennom datterselskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og EKI-Utvikling AS.

Vår spesialkompetanse:

Eiendoms- og næringsutvikling, samfunnsutvikling. Vårt fokus er samspill og tilrettelegging som gir kraft til å skape og rom for å vokse. ? Elverum Vekst AS med sine datterselskaper er en profesjonell utviklingspartner. Vi har lang erfaring med utvikling av bygg og arealer til både bolig -og næringsformål. ? Gjennom ulike samarbeidsprosjekter har vi erfaring med viktigheten av tillit, felles oppgaveforståelse og gode avtaler. ? Gode forretningskonsepter utvikles og konkretiseres basert på definerte roller og forutsigbarhet for alle parter. ? Vi legger til grunn at våre samarbeidspartnere skal ha en tydelig bærekraftsprofil og høy etisk standard. ? Som offentlig aktør er vi opptatt av å tilrettelegge for at næringslivet skal ha gode rammebetingelse.

Våre målgrupper:

Næringstomter (Grundsetmoen og Løvbergsmoen næringsparker): Næringsdrivende innenfor transport, logistikk og industri. Boligtomter (Ydalir bydel): Boligutviklere.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Hedm/Oppl 19. oktober 2009 | Bygg og anlegg Hedmark/Oppland 17. november 2010 | Bygg og anlegg Hedmark/Oppland 15. september 2016 | Bygg og anlegg Hedmark/Oppland 12. september 2017 | Bygg og anlegg Innlandet 15. februar 2024

Topp