Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Asplan Viak AS, Stavanger

Adresse: Østervåg 7, 4006 Stavanger
Telefon: 51 20 45 00

Bransje: Arkitekter, Avfallshåndtering, Prosjektledelse, Rådgivende ingeniører

Nettside: www.asplanviak.no
E-post: stavanger@asplanviak.no

Firmabeskrivelse

Asplan Viak tilbyr tverrfaglig rådgivning og problemløsning. I Stavanger har vi kompetanse på arkitekttjenester, plan, analyse og utredning, landskapsarkitektur, samferdsel, infrastruktur, vann og miljø. Asplan Viak er lokalisert på 21 steder i landet og er totalt ca 670 ansatte. Våre lokale kontorer gjør at kundene opplever en nærhet og partnerbasert arbeidsform som styrker konkurransefortrinnet både lokalt og i større sammenhenger. Våre oppdragsgivere er statlige etater, kommuner og det private næringsliv.
Vi dekker blant annet disse fagfeltene; Boliger, bade- og idrettsanlegg, skoler og barnehager, næringsbygg, kulturbygg, helsebygg, lavenergi-/passivhus, parker, torg og byrom, skolegårder, lekeplasser og grøntområder, kirkegårder, landskapsanalyser og konsekvensutredninger, vegprosjektering, utredning forvalting/hovedplaner, ledningsfornying og NoDig-metoder, avfallshåndtering, miljøkartlegging sanering av bygg, by- og tettstedsutvikling, kommune- og samfunnsplanlegging, områdereguleringsplaner og detaljplaner, tomtevurdering, transportutredninger og befolkningsprognoser.

Vår spesialkompetanse:

Asplan Viak AS tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og privat virksomhet. Vi leverer tjenester innenfor områdene planlegging, samfunnsanalyse, arkitektur og blant annet vei, samferdsel, vann- og miljøfag innenfor ingeniørdisiplinene. - Arkitekter - Prosjektledelse - Rådgivende ingeniører - Landskapsarkitekter - By- og tettstedsplanlegging - Arealplanlegging - Planlegging av vei, jernbane og GS

Våre målgrupper:

Utbyggere, eiendomsutviklere, entreprenører, kommunal sektor, regionale- og statlige myndigheter

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Stavanger 29. mai 2008 | Bygg og anlegg Stavanger 24. mai 2011 | Bygg og anlegg Haugesund 01. september 2011 | Bygg og anlegg Stavanger 12. juni 2012 | Bygg og anlegg Haugesund 04. september 2012

Topp