Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Agder Fylkeskommune

Adresse: Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S
Telefon: 47 90269474

Bransje: Offentlig

Nettside: https:, , agderfk.no,
E-post: postmottak@agderfk.no

Firmabeskrivelse

Fylkeskommunen er et regionalt forvaltningsorgan som styres av et folkevalgt fylkesting.

Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030: "Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 ? et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!"

For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

Agder fylkeskommune har 3 000 ansatte med høy kompetanse som vil arbeide med videregående opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse og en rekke andre fagfelt.

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for

- 18 videregående skoler med over 11 000 elever
- 3 000 løpende lærekontrakter
- Fagskolen i Agder med nærmere 500 studenter
- SMI-skolen i Kristiansand og Arendal (sosialmedisinsk institusjon)
- 28 tannklinikker som tilbyr tannbehandling til barn, ungdom og voksne
- 4 000 km fylkesveg inkludert gang- og sykkelveg
- kollektivtransport med 19 millioner årlig bussreiser i Agder
- et totalbudsjett er på ca. 5,5 mrd. kroner og 3 000 ansatte

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Sørlandet 25. januar 2024

Topp