Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Statens Vegvesen Region Sør, Vestfold Distrikt

Besøksadresse: Anton Jenssensgate 5, 3125 TØNSBERG
Postadresse: Postboks 1225 Postterminalen, 3125 TØNSBERG
Telefon: 02030

Bransje: Offentlig, Asfalt og veiarbeid

Nettside: www.vegvesen.no

Firmabeskrivelse

Statens vegvesen er en fagetat under Samferdselsdepartementet og en viktig samfunnsaktør i Norge. Statens vegvesen utvikler og tar vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem.
Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 5000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) er en tiårsplan som blir revidert hvert fjerde år. Denne stortingsmeldingen er det sentrale styringsdokumentet for Statens vegvesen sammen med de årlige budsjettene.

Vår spesialkompetanse:

Trafikksikkerhet, trafikkavvikling, drift og vedlikehold av veg, bygging av veganlegg

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Vestfold 24. november 2011 | Bygg og anlegg Vestfold/Telemark 12. november 2013 | Bygg og anlegg Vestfold/Telemark 14. oktober 2014 | Bygg og anlegg Vestfold/Telemark 29. oktober 2015 | Bygg og anlegg Vestfold / Telemark 31. oktober 2016 | Bygg og anlegg Vestfold/Telemark 16. oktober 2017 | Bygg og anlegg Vestfold/Telemark 15. oktober 2018

Topp