Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

pka ARKITEKTER

Adresse: Brattørgata 5, 7010 TRONDHEIM
Telefon: 73 52 91 30

Bransje: Arkitekter

Nettside: www.pka.no
E-post: pka@pka.no

Firmabeskrivelse

pka ARKITEKTER tilbyr arkitektfaglige tjenester:

-Mulighetsstudier/byutvikling/eiendomsutvikling
-Regulering/bebyggelsesplan og konsekvensutredning
-Programmering/utredning
-Prosjektering i alle faser, alle typer bygg, store og små
-Rådgivning og søknadsveiledning
-Integrert teknologi og arkitektur
-Miljø- og energivennlig arkitektur

Hovedmålgruppe:

Engasjerte
Byggherrer
Entreprenører
Tekniske konsulenter
Leverandører
Kunstnere

NTNU
SINTEF
Enova
Andre forskningsinstitusjoner

Vår spesialkompetanse:

pka ARKITEKTER's arkitekfaglige mål er: Funksjonalitet, økonomi, miljø- og ressursbruk er utgangspunktet for vår design, slik skal vi utvikle intelligent arkitektur i grenselandet mellom det rasjonelle og det poetiske. pka ARKITEKTER har bygget opp kompetanse om miljø- og ressursvennlig prosjektering i mange år, med bl.a. fokus på arealeffektivtet, bruk av glassgårder og gjenbruk, fra universitetet på Dragvoll, Royal Garden, NTH Ela, Medisinsk Teknisk Forskningssenter, Statoil på Rotvoll og Stjørdal og nå Miljøbygget. For tiden er vi engasjert av bl.a. HUS AS (Heimdal Utbyggingsselskap) med planlegging av miljøby Granås i Trondheim, rekkehus og leiligheter med passivhusstandard. Voss kulturhus er vi avslutningfasen av - et Forbildeprosjekt for ENOVA.

Våre målgrupper:

pka ARKITEKTER skal rette sin virksomhet mot varierte byggeprosjekter, gjerne store og komplekse, i spenningsfeltet mellom nybygg, gjenbruk og ombygging. Vi skal sikre opparbeidet kunnskap og erfaring fra tidligere prosjekter med unge medarbeidere for å sikre kontinuitet og fremtidsrettet arkitektur. Innsatsen skal i hovedsak rettes mot eiendomsselskaper, offentlige byggherrer og entreprenører, men private oppdrag av ulike typer blir også tatt hånd om.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Trondheim 22. november 2007 | Bygg og anlegg Trondheim 04. desember 2008 | Bygg og anlegg Trondheim 23. november 2010 | Bygg og anlegg Trondheim 26. november 2018

Topp