Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NIELSTORP+ ARKITEKTER AS

Besøksadresse: Industrigata 59, 0304 OSLO
Postadresse: Postboks 5387 Majorstuen, 0304 OSLO
Telefon: 47 23 36 68 00

Bransje: Arkitekter

Nettside: www.nielstorp.no

Firmabeskrivelse

NIELSTORP+ arkitekter har lang tradisjon for å lage human arkitektur.
Vår filosofi er enkel: mennesket er i sentrum i våre prosjekter.

Våre bygningsvolumer brytes ned til en relaterbar, menneskelig målestokk i samspill med omgivelsene.

Vi tegner bygg, byrom og plasser som er dynamiske og varierte for mangfoldige opplevelser. Våre prosjekter legger til rette for sosiale møterom der folk møtes.

Sanserikdom, stimulerer oss, og bidrar til trivsel, glede og velvære. Farger, materialer og form gir velvære og impulser til sansene våre. En følelse av tilhørighet, gir også en følelse av trygghet.

Vår spesialkompetanse:

Våre prosjekter utvikles gjennom bred kompetanse i alle deler av prosessen og i tett samspill med utvikler. Vi tenker helhetlig rundt konsept og tilpasning av prosjekter til tomt og de gjeldende forutsetninger. Alle våre arkitekter og interiørarkitekter jobber gjennomgående med BIM-prosjektering som gir god kontroll over designprosessen og mulighet for løpende visualisering i alle ledd av prosjekteringen. Kontoret besitter spesiell kompetanse på bærekraft, detaljering, bygningsfysikk og brannrådgivning. Vår interiøravdeling kan jobbe i samspill slik at både eksteriør og interiør harmonerer i et større hele. Dette fører til gjennomførte prosjekter på detaljnivå. Ved rehabiliteringsprosjekter som feks. Rødbanken i Tromsø, gjøres grundige søk i bygningens historie og vi samarbeider ofte med spesialrådgivere med kunnskap om eldre hus. Vi har i tillegg kompetanse til å forstå den komplekse logistikken ved større næringsparker, logistikkbygg og jobber også med utdanningsinstitusjoner med en etablert forståelse for behov i en læresituasjon. Kontoret jobber også med boliger i alle skalaer fra rene privatboliger til større boligprosjekter.

Våre målgrupper:

Våre kunder er alt fra større private utviklere som jobber med områdeutvikling til eiere av næringseiendom, logistikkeiendommer og også mindre prosjekter. Vår filosofi er at ingen prosjekter er for store, ingen for små så lenge potensialet for et godt prosjekt er der. Vi tenker kommersielt og rasjonelt på vegne av våre kunder og sikter mot å levere "det lille ekstra".

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Østfold 29. mars 2023

Topp