Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NEAS ASA Avdeling Plan- og byggesak Bergen

Besøksadresse: Conrad Mohrs vei 11, 5892 BERGEN
Postadresse: Postboks 6090 Postterminalen, 5892 BERGEN
Telefon: 06700  Faks: 55 36 06 57

Bransje: Advokater, Eiendomsutviklere, Rådgivende ingeniører

Nettside: www.neas.no
E-post: frode.moum@neas.no

Firmabeskrivelse

NEAS Plan- og byggesak tilbyr rådgivnings- og konsulenttjenester innenfor plan- og bygningslovgivningen og relatert regelverk. Våre dedikerte medarbeidere besitter spisskompetanse innenfor et omfattende og komplekst fagfelt. Fokus på høy faglig kvalitet kombinert med mange års erfaring med praktisering av gjeldende regelverk har gitt oss unik innsikt og kunnskap som kommer våre kunder til gode.
Vårt tjenestespekter har gitt oss en bred og sammensatt kundemasse bestående av alt fra privatpersoner, arkitekter, eiendomsutviklere, ferdighusfirma til kommuner og helseforetak mv.

Vi tilbyr følgende tjenester:
-Ansvarlig søker i byggesaker
-Juridisk rådgivning / Advokatbistand ? herunder klagesaker og rådgiving knyttet til klagemuligheter
-Eiendomsrådgivning / Kartlegging av eiendommer for mulig utvikling
-Strategiplanlegging for smidige søknadsprosesser
-Seksjonering / Reseksjonering / Opprettelse av borettslag
-Delingssøknader
-Kommunal saksbehandling etter plan- og bygningsloven
-Bistand til utarbeidelse av KS-¬systemer
-Prosjektledelse i reguleringssaker
-Avholde kurs relatert til vårt fagområde

NEAS Plan- og byggesak kjenner forvaltningens saksbehandlingsprosesser og opptrer som oppdragsgivers representant overfor både offentlige instanser og andre private parter.
Flere av våre rådgivere har bred erfaring fra kommunal saksbehandling av byggesaker, klagesaker, ulovlighetssaker og ekspropriasjoner. Som innleide konsulenter til kommuner holder vi oss oppdatert på prosesser og fag. Dette gir oss en unik innsidekunnskap om hvordan kommunal saksbehandling fungerer og utvikler seg. Dette bringer vi med oss når vi planlegger og tilrettelegger byggesaker eller andre eiendomsrelaterte saker for våre kunder.

Vår spesialkompetanse:

Spesialisert på plan- og bygningslovgivningen med tilgrensende lovgivning.

Våre målgrupper:

Eiendomsutviklere, arkitekter, kommuner, kommunale foretak, private og offentlige eiendomsbesittere.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Bergen 16. mars 2010 | Bygg og anlegg Bergen 06. oktober 2011 | Bygg og anlegg Vestfold 24. november 2011

Topp