Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Min Helsebank Norge AS

Adresse: Postboks 243, 3071 SANDE I VESTFOLD
Telefon: 815 10 200  Faks: 947 72 920

Bransje: Dokumenthåndtering, Forsikring, HMS

Nettside: www.mhb.no
E-post: post@mhb.no

Firmabeskrivelse

Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere: Min Helsebank følger opp den sykemeldte fra dag 1. Vi dokumenterer oppfølgingsforløpet og sender inn skjemaer (lege, nav) til alle tidsfrister. Mhb tar alle møter, også med Nav. Bedriftene opplever at de sparer tid og unngår sanksjoner. De ansatte får oppfølging gjennom sykemelding og sykdomsveiledning av profesjonell sykepleier.
Helsepersonell tilknyttet bedriften sikrer, via sin kunnskap om helsetjenestens organisering, at alle muligheter blir vurdert, og bistår i kommunikasjonen i forbindelse med eventuelle henvisninger videre i helsetjenesten.

Fraværstelefon: er en tjeneste der de ansatte melder fra om sin sykdom til sykepleierne i Min Helsebank. Disse gir konkrete råd til den syke og vurderer om man må kontakte lege. Man kan tidlig fange opp om det er en sykemelding på gang. Sykepleierne informerer deretter bedriften. Fraværstelefon gir bedriften månedlig fraværs rapportering.
Tilgang til Fraværstelefon fra Min Helsebank viser at tjenesten i gjennomsnitt reduserer korttidssykefraværet med 30 til 60 prosent i de bedrifter som bruker den. De ansatte setter stor pris på tjenesten.
(Ref.: Andenæs VVS as, ISS Norge)Vår spesialkompetanse:

Ekstern håndtering av sykefravær med kvalitetsgaranti - vi sparer penger for DEG!

Våre målgrupper:

Bedriftseiere - aksjonærer - partnere -styrerepresentanter

Selskapet har deltatt på følgende forum: Møteforum Vestfold 30. august 2011 | Møteforum Drammen 15. november 2011

Topp