Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Haugaland Næringspark AS

Besøksadresse: Haukelivegen 25, 5504 Haugesund
Postadresse: Postboks 2085, 5504 Haugesund
Telefon: 52 70 70 35

Bransje: Eiendom og eiendomsforvaltning

Nettside: www.haugaland-park.no
E-post: post@haugaland-park.no

Firmabeskrivelse

Haugaland Næringspark AS utvikler en 5000 da. stor industri og næringspark på Gismarvik i Tysvær kommune. Gismarvik Havn er næringsparkens egen dypvansskai med min. dybde 16,5m. Haugaland Næringspark AS er et datterselskap av Haugaland Kraft AS.
HNP Gismarvik skal utvikles som en framtidsrettet næringspark, spesielt rettet mot petroleumsrelaterte virksomheter.
Arealkrevende og energikrevende virksomheter vil lett kunne finne sin plass. Vi legger vekt på å få til effektive verdikjeder der bedriftene kan utvikle produkter og utnytte avfall på best mulig måte innen næringsparken.
Med vår sentrale plassering på aksen Stavanger - Bergen, samt god tilgang til sjøtransport, vil vi framstå som en fordelaktig logistikktilbyder.

Vår spesialkompetanse:

Selger eller leier ut industritomter og/eller industribygg m.v. Haugaland Næringspark er godt egnet for plasskrevende industribedrifter og/eller leverandører knyttet opp mot industrien. Gismarvik Havn er bygget som em moderne havn med stor kapasitet for tungløft og transport. Dybde min. 16,5m. HNP Gismarvik legger vekt på å finne synergi mellom bedrifter og sette ressurser i samspill.

Våre målgrupper:

Industribedrifter Leverandørbedrifter Logistikkvirkssomheter Eiendomsforvaltere innen industri- og næringsbygg

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Haugesund 01. september 2011 | Bygg og anlegg Haugesund 09. september 2013 | Bygg og anlegg Haugesund 01. september 2014 | Bygg og anlegg Haugesund 31. august 2015

Topp