Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Fredrikstad Byggettersyn AS

Adresse: Pancoveien 22, 1624 Gressvik
Telefon: 69 33 97 70

Bransje: Prosjektledelse, Rådgivende ingeniører

E-post: atle@byggettersyn.no

Firmabeskrivelse

Fredrikstad Byggettersyn AS ble stiftet i 1988 av 2 ingeniører med 10 års entreprenør-erfaring, med hovedmålsetting å bistå byggherrer, eiendomsforvaltere og prosjektutviklere med prosjektutredning og prosjektadm./byggeledelse ifm. nybygg, samt planlegging og oppfølging av vedlikeholdsplaner.
Firmaet har i dag 3 prosjektingeniører med lang erfaring og en kontor-/prosjektassistent, som i hovedsak utfører prosjektledelse, byggeledelse og noe rådgivende ingeniørbistand. Vår spesialkompetanse er prosjektadm. som i hovedsak består av utredninger, planlegging, prosjektledelse, byggeledelse, fremdriftstyring, kvalitetskontroll og økonomisk styring og kontroll ifm. nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
Firmaet har i løpet av 29 års drift utarbeidet og utviklet diverse styringsverktøy for administrativ, byggteknisk og økonomisk styring og kontroll, samt rutiner for systematisk og dokumenterbar prosjektoppfølging.

Vår spesialkompetanse:

Prosjekt- og byggeledelse (Ing. og siv.ing. kompetanse), med stor vekt på og lang erfaring fra diverse skoleprosjekter, idrettsanlegg, idrettshaller, alders- og sykehjem, omsorgsboliger, næringsbygg, private boligprosjekter, m.m. Prosjektingeniører med 10-30 års erfaring fra prosjekt- og byggeledelse, samt tidligere flerårig entreprenør-erfaring.

Våre målgrupper:

Offentlige eiendomsforvaltere/prosjektavdelinger (Skoler, idrettshaller, alders- og sykehjem, omsorgsboliger, m.m.) Private utbyggere (Industri, næringsbygg, forretningsbygg, boliger)

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Østfold 05. februar 2018

Topp