Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Elverum Tomteselskap AS

Adresse: Storgata 20, 2406 ELVERUM
Telefon: 404 49 929

Bransje: Eiendom og eiendomsforvaltning, Eiendomsmegling, Eiendomsutviklere, Prosjektledelse

Nettside: www.elverumvekst.no,
E-post: odd.erling.lange@elverumvekst.no

Firmabeskrivelse

Elverum Tomteselskap AS er ett av 4 selskap under paraplyen Elverum Vekst og eies av Elverum kommune. Selskapet utvikler og opparbeider boligtomter for salg. Selskapet har siden starten i 1965 stått for utvikling og salg av nær 1200 boligtomter i kommunen. Vi kjøper opp egnede grunnarealer, detaljregulerer, tilrettelegger og selger tomter til selvbyggere og utbyggere. Selskapet driver også med utvikling og salg av næringstomter - og samarbeider med Elverum kommunale Industribygg AS, som er et selskap som bygger / utvikler næringsbygg for utleie og salg. Mye av selskapets virksomhet vil i de nærmeste årene være knyttet til utvikling av den nye bydelen YDALIR. Her legges det til rette for bygging av 800-1000 boenheter i et 10-15 års perspektiv. Bydelen utvikles med stort fokus på gode og framtidsrettede bomiljø og redusert klimagassutslipp. YDALIR er ett av 7 pilotområder i det nasjonale forskningsprosjektet ZEN (Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities).

Vår spesialkompetanse:

Kjøp av grunnarealer, kontraktsforhold vedr. kjøp og salg av fast eiendom, tinglysning, detaljregulering av bolig- og næringstomter. Plan- og byggesaksbehandling, anbud, entrepriser og anleggsdrift.

Våre målgrupper:

Selvbyggere (unge og eldre) som ønsker å etablere seg og utbyggere/firma som utvikler større boligfelt i Elverum kommune.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Hedm/Oppl 19. oktober 2009 | Bygg og anlegg Hedmark/Oppland 17. november 2010 | Bygg og anlegg Hedmark/Oppland 15. september 2016 | Bygg og anlegg Hedmark/Oppland 12. september 2017

Topp