Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Adresse: Doktor Hansteins gate 9, 3044 DRAMMEN
Telefon: 47 95159331

Bransje: Eiendom og eiendomsforvaltning, Eiendomsutviklere

Nettside: www.dkeu.no
E-post: post@dkeu.no

Firmabeskrivelse

Eiendomsselskap eid 100 % av Drammen kommune.
Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon.
Vår eier, Drammen kommune, forventer og ønsker befolknings- og næringsvekst i årene som kommer.
Vår ambisjon er å bygge opp under og bidra til kommunens visjon: Byvekst med kvalitet
Vi vil gjøre dette gjennom:
-partnerskap med solide eiendomsutviklere
-å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet
-å bidra til innovative løsninger for boliger og boområder
-å tiltrekke oss næringskunder utenfor Drammen
Selskapet er mulighetsorientert og søker å oppnå optimal verdiskapning for eiendommene i porteføljen.

Vår spesialkompetanse:

Utvikling av eiendom fra ubebygde tomter eller eksisterende bebyggelse til bolig eller næringsformål.

Våre målgrupper:

Samarbeidspartnere til enkeltprosjekter, boligutviklere, arkitekter, byplanleggere

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Drammen 23. mai 2017 | Bygg og anlegg Drammen 28. mai 2018 | Bygg og anlegg Drammen 05. juni 2019 | Bygg og anlegg Drammen 27. oktober 2021

Topp