Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Cowi AS

Adresse: Haugåsstubben 3, 4016 Stavanger
Telefon: 02694

Bransje: Prosjektledelse, Rådgivende ingeniører

Nettside: www.cowi.no

Firmabeskrivelse

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere i Norge. COWI-gruppen totalt teller ca 6 200. Den norske kjernevirksomheten har hovedvekt på sektorene avfall og miljø, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner og byggrådgiving, vei, vann- og avløpsteknikk.
Vi har lokale kontorer blant annet i Kristiansand, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund, Bergen, Voss og i tillegg store kontorer i Oslo og Fredrikstad - totalt 24 kontorsteder fordelt over hele landet. www.cowi.no

Vår spesialkompetanse:

Vår kompetanse innen rådgivnings- og prosjekteringstjenester er i hovedsak basert på fagområdene: ? Akustikk, støy og vibrasjone r ? Arbeidsmiljø ? Areal og samfunnsplanlegging ? Avfall ? Automatisering ? Belys ning ? Brannsikkerhet (safety) ? B yggeteknikk ? Elen ergiforsyning og energibruk ? Elk raft, tele og data ? FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) ? GIS (geografi ske informasjonssystemer) ? HMS-styring og kvalitetsledelse ? IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) ? Innemiljø ? Landskapsarkitektur ? Maskinteknikk ? Miljø ? Miljø- og hydroge ologi ? Organisasjonsutvikling ? Prosjektadministrasjon ? Termisk energi og prosesser ? Ressursøkonomi ? Samfer dsel ? Sikkerhet mot kriminelle handli nger (security) ? Tele- og d atakommunikasjon ? Vannforsyning og avløp ? Vannressurser og resipienter ? VVS-teknikk

Våre målgrupper:

Privat og offentlig

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Stavanger 14. juni 2010 | Bygg og anlegg Stavanger 24. mai 2011 | Bygg og anlegg Stavanger 13. mai 2013 | Bygg og anlegg Stavanger 12. mai 2014

Topp