Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Byggteknisk tegne og dokumentasjonssenter AS

Adresse: Rådhusgaten 28, 0151 OSLO
Telefon: 900 67 900

Bransje: Annen bransje

Nettside: www.tegning.no

Firmabeskrivelse

Opptegning av bygget.
Vi tilbyr opptegning av bygget, tegningene blir da laget i Architectural 2008, modellene vi leverer fra oss er tegnet i 3D, slik at vinduer takhøyder og gulvhøydeforskjeller kommer frem av tegningene. Dette viser seg å være veldig praktisk med tanke på videre prosjekteringer, eller tilbudsinnhentinger av f.eks ventilasjon, malere og elektroarbeider. Tegningene blir levert som DWG- tegninger, samt som PDF.
Bygget blir tegnet etter mottatt underlag, og blir tegnet likt som det eksisterende underlaget tilsier, har man derimot ingen underlag på bygget
Kan vi skaffe dette til veie.

Kontrolloppmåling.
Vi kan foruten å tegne bygget kontrolloppmåle det. Det betyr at endringer som ikke var med på tegningsunderlaget blir inntegnet, og hele bygget laseroppmåles slik at avviket på tegningene og bygget er på under 0,1 % avvik. Dette gir den nødvendige trygghet for at underlaget er målriktig og tegningene kan kalles AS-Built, eller AS-IS om man vil.

Arealberegning.
Vi kan Arealberegne bygget, tegner vi inn hvor leietakerene befinner seg i bygget, og beregner arealet de har leiet. Vi går også inn i bygget og måler med laser, og finner alle fellesarealer og beregner disse. Disse deles inn i fem kategorier. Leietakerareal, Felles bygg (resepsjoner og felles innganger), kommunikasjon (trapper, ganger og heiser), tekniske anlegg (fyrrom, el-tavler, ventilasjonsanlegg) og felles etasje(gang eller andre rom som deles av to eller flere leietakere).
Tilslutt setter vi all informasjon inn i en Arealberegningsrapport (se vedlegg). Det meste vi har funnet av skjulte arealer for en eiendomsbesitter er 760 m2, og vi finner nesten alltid mer en besitteren trodde man hadde. Og det gir inntekt rett på bunnlinjen.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Oslo 03. november 2008

Topp