Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Bjørvika Utvikling AS/Bjørvika Infrastruktur AS

Adresse: Paulsenkaia, 0150 OSLO
Telefon: 22 17 66 70

Bransje: Eiendomsutviklere

Nettside: www.bjorvikautvikling.no

Firmabeskrivelse

Grunneierne og fremtidige grunneiere i Bjørvika har sammen stiftet Bjørvika Utvikling AS. Selskapets formål er å være et felles interesse- og koordineringsorgan for grunneierne overfor bl.a. offentlige myndigheter i utviklingen og utbyggingen av området. Bjørvika Utvikling AS eies av HAV Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS.
Bjørvika Infrastruktur AS (BI) har ansvaret for og styring av utbygging av teknisk infrastruktur i Bjørvika og eies 100% av Bjørvika Utvikling AS.
Teknisk infrastruktur omfatter:
- Hovedanlegg for vann, avløp og overvann
- Offentlige veier, broer, gang- og sykkelveier, parker, allmenninger og kaifronter
- Anlegg for termisk energi, høyspentanlegg og IKT

Vår spesialkompetanse:

-

Våre målgrupper:

Entreprenører. rådgivende ingeniører

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Oslo 13. april 2011 | Bygg og anlegg Oslo 20. november 2012 | Bygg og anlegg Oslo 28. november 2016 | Bygg og anlegg Oslo 26. november 2019

Topp