Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Asplan Viak As Avd Tønsberg og Skien

Besøksadresse: Kjelleveien 21, 3101 TØNSBERG
Postadresse: Postboks 87 Sentrum, 3101 TØNSBERG
Telefon: 417 99 417

Bransje: Arkitekter, Prosjektledelse, Rådgivende ingeniører

Nettside: www.asplanviak.no

Firmabeskrivelse

Asplan Viak AS er et av landets største konsulentselskaper med rådgivende ingeniører, arkitekter og med en stor utrednings- og analyseenhet. Selskapet tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og privat virksomhet. Asplan Viak AS eies av Stiftelsen Asplan og har ca. 1000 ansatte ved 31 kontorer i Norge. Selskapet er organisert i 2 divisjoner: Plan og Arkitektur, og Bygg og Infrastruktur

Asplan Viak i Tønsberg har i dag ca 40 medarbeidere innen flere fagområder - se spesialkompetanse.

Vår spesialkompetanse:

Asplan Viak i Tønsberg og Skien har bemanning innen følgende fagområder: PLAN OG ANALYSE: Reguleringsplaner, kommuneplaner, analyser og rådgivning VVS/Elektro: Detaljprosjektering og rådgivning for VVS installasjoner AUTOMASJONSTEKNIKK/BYGGAUTOMATISERING BYGG, Samferdselskonstruksjoner, Badeanlegg, Tradisjonell byggeteknikk. Prosjektadministrasjon, prosjektledelse og byggeledelse LANDSKAPSARKITEKTUR: Rådgivning og detaljprosjektering VEIPLANLEGGING. Prosjektering og utredninger. Prosjektledelse og byggeledelse. VANN OG MILJØ: Overordnet planlegging og detaljprosjektering av de fleste felt innenfor vann og avløp, dvs VA infrastruktur og VA prosessanlegg. Hydrologi og overvannshåndtering. Avfall og renovasjon. Byggeledelse. ARKITEKTUR

Våre målgrupper:

Private og offentlige aktører. Vi er ofte rådgivere for tiltakshavere, både offentlige og private. Vi tilbyr også tjenester som underkonsulent for entreprenører eller andre rådgivende ingeniørfirma, der dette er hensiktsmessig.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Vestfold 31. august 2010 | Bygg og anlegg Vestfold 24. november 2011 | Bygg og anlegg Vestfold/Telemark 14. oktober 2014 | Bygg og anlegg Vestfold/Telemark 29. oktober 2015 | Bygg og anlegg Vestfold / Telemark 31. oktober 2016 | Bygg og anlegg Vestfold/Telemark 16. september 2019

Topp