Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

AS Kongsberg Tomteselskap

Adresse: Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg
Telefon: 476 70 108

Bransje: Eiendomsutviklere

Nettside: www.kongsberg-tomteselskap.no
E-post: post@kongsberg-tomteselskap.no

Firmabeskrivelse

AS Kongsberg Tomteselskap ble etablert i 1965 med formål å erverve eiendom i Kongsberg kommune for utvikling til bolig og næringsformål, og å være en ledende aktør i dette markedet.
Selskapet er heleid av Kongsberg Kommune.
Tomteselskapet har satt sitt preg på byen gjennom sin tilrettelegging for boligbygging. Nærmere 2100 husstander eller hver 4. innbygger i Kongsberg bor i hus eller leiligheter i boligfelt der tomteselskapet har stått for opparbeidelse av tomtene.
Vi deltar på Møteforum for å gjøre oss kjent for aktører som kan vurdere å utvikle bolig- og næringsprosjekter i Kongsberg og for å utvide vår kontaktflate mot leverandører av tjenester innen planprosess og byggeledelse.

Vår spesialkompetanse:

Erverv av grunnareal, planlegging og utbygging av tomtefelt for bolig- og næringsformål.

Våre målgrupper:

Private husbyggere og profesjonelle boligprodusenter / eiendomsutviklere.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Bygg og anlegg Drammen 23. mai 2017 | Bygg og anlegg Drammen 28. mai 2018

Topp