Du er her: Om oss » Samarbeidspartnere

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Samarbeidspartnere

Til flere av våre Møteforum samarbeider vi med ulike næringslivsgrupperinger. Her er noen av dem:

 
                  

Klikk for informasjon om Lillestrøm Fotballklubb     Klikk for informasjon om Innovasjon Gardermoen    

Drammen Næringslivsforening

Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter, hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.

Drammensregionen er ikke bare inne i en estetisk forvandlingsprosess fra "den stygge andungen" til den "vakre svane". Næringslivet i Drammensregionen blomstrer som aldri før. Mye av omstillingen fra industri til andre type næringer gjorde vi unna på 1970-tallet.

Drammensregionens næringsliv er i dag stor og robust med mangfold. Drammensregionen er helt i Norgestoppen hva gjelder antall nyetableringer og samtidig som antall konkurser er blant de laveste i landet. Næringslivet i Drammensregionen tjener også mer penger enn andre regionen i Norge.

Drammensregionen har de siste årene fått på plass nye overordnede veiløsninger, som sammen med vår strategisk nære beliggenhet i østlandsregionen, gjør oss svært attraktive lokaliseringsmessig. Nå som arealtilgangen i Drammen kommune begynner å bli begrenset, "bygger" vi praktisk talt nytt land i havneområdene som er optimale logistikkmessig med båt, sjø og bane i ett knutepunkt. Kommunene rundt Drammen har fortsatt noe strategiske etableringsmuligeter nær overordnet veinett.

Drammensregionen er inne i en sterk vekstperiode. Vi ønsker ny næringsvirksomhet og flere innbyggere velkommen til Drammensregionen- til rimelige eneboligpriser eller sentrale leiligheter og ikke minst interessante jobber og utviklingsmuligheter.

Drammen Næringslivsforening er en medlemseiet og partipolitisk nøytral næringsorganisasjon. Vårt formål er å bidra til en positiv næringsutvikling i Drammens-regionen ved å være talerør, pådriver, et møtested, kontaktformidler og servicesenter for medlemmer og andre.

Vi har i dag over 1400 kontaktpersoner fra over 700 medlemsbedrifter, samt en del personlige medlemmer, studentmedlemmer og et kollektivt medlem JCI Drammen. Denne medlemstilslutningen er stadig økende.

Les mer på www.dnf.no

Innovasjon Gardermoen

Hvem vi er
Innovasjon Gardermoen er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen. Målet er økt verdiskaping i regionen, og økt vekst og lønnsomhet for våre medlemmer.

Hva vi gjør
IG arbeider for best mulig rammebetingelser for næringslivet (påvirkning), deltar i regionale utviklingsprosjekt (medvirkning), og støtter opp om innovasjon og nyetablering (entreprenørskap). Vår forretningside er at business skapes gjennom nettverk/relasjoner, og vi arrangerer møteplasser og tilrettelegger for business- to- business aktiviteter, og utvikling av kunnskap og kompetanse (kurs og seminarer).

En region med sterk vekst
Gardermoregionen er i dag et av de mest spennende områdene for næringsutvikling i Norge. Oslo Lufthavn Gardermoen er den store vekstmotoren i regionen, og veksten i passasjer - og godstrafikken over flyplassen bidrar til en dynamisk utvikling i regionen rundt.
Næringslivet presser på for stadige nyetableringer i regionen, og kommunene arbeider hardt for å tilrettelegge industriarealer, infrastruktur innenfor kommunikasjon, boligområder, skoler/barnehager osv.

Hva vi kan tilby
Midt oppe i dette befinner Innovasjon Gardermoen seg, med et nettverk på ca 180 bedrifter, som du kanskje ellers ikke ville komme i kontakt med. Vi tilbyr verdifulle kontakter, erfaringsutveksling, kjøp og salg og mye mer. Se vår hjemmeside
www.innovasjon-gardermoen.no, eller kontakt oss på mail steinar@innovasjon-gardermoen.no, eller tlf 90847237/64822292

Lillestrøm Sportsklubb

Norsk Møteforum AS er samarbeidspartner til LSK

Lillestrøm Sportsklubb har valgt å samarbeide med Norsk Møteforum for å profesjonalisere våre konsepter yterligere.  Sammen gjennomfører vi et eget møteforum kun for LSKs sponsorer og et møteforum for hele Romerike, der det også inviteres bedrifter fra hele regionen – Møteforum Romerike.
 
En av vår målsetninger er å kunne bidra til at våre sponsorer øker sin omsetning gjennom samarbeidet med LSK og dette betyr at vi må legge til rette aktiviteter der dette er mulig. Møteforumet er således vår viktigste aktivitet for å nå dette. Vi har enorm glede av Norsk Møteforums kompetanse på dette område og våre sponsorer er meget imponert over gjennomføringen og resultatene av disse aktivitetene.
 
Med sportslig hilsen for LSK 

Robert Lauritsen
Markedssjef

FK Bodø/Glimt

FK Bodø/Glimt inngikk høsten 2006 et samarbeid med Norsk Møteforum. Som et resultat av dette samarbeidet har vi profesjonalisert våre samarbeidskonsepter til beste for våre sponsorer og samarbeidspartnere.

Vårt møteprodukt ”Møtebørsen” arrangeres i samarbeidet med Norsk Møteforum - et møteforum hvor våre samarbeidspartnere møtes for effektiv og god relasjonsbygging med svært gode resultater og tilbakemeldinger.
Norsk Møteforum møter våre forventninger på en utmerket måte og er en viktig samarbeidspartner for oss.
Med god hjelp og kompetanse fra Norsk Møteforum har vi sammen klart å etablere en møtearena som har gitt – og vil gi – stor verdi til Bodø/Glimt og klubbens samarbeidspartnere.

Fra 2009 har Bodø/Glimt og Norsk Møteforum samarbeidet om Møteforum Nordland.

 
Med vennlig hilsen
Runar Berg

Markedssjef

FK Bodø/Glimt
www.glimt.no

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33