Du er her: FAQ

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

FAQ - ofte stilte spørsmål
Passer dette for min bransje?
Møteforum B2B (www.mforum.no) passer i utgangspunktet for alle som ser nytteverdien av å drive med relasjonsbygging overfor nøkkelpersoner i næringslivet. Majoriteten av de 3500 bedriftene som har deltatt på et av våre Møteforum retter seg i hovedsak mot B2B markedet. De fleste bransjer i B2B markedet har vært representert ,og har lykkes på Møteforum.
 
Møteforum Bygg og anlegg (www.baforum.no) er kun åpent for bedrifter innen bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen.
 
Dersom du er usikker på om Møteforum er noe for deg og din bedrift, er nok det enkleste å ta kontakt med oss på tlf 31 30 30 30, så kan vi sammen se om vi kan finne bedrifter du burde møte. Dette er selvfølgelig helt uforpliktende.
 
Hva skjer etter at jeg har meldt meg på et arrangement?
·        Trinn 1. Påmelding. Ved påmelding fyller enten du eller din kontakt på Norsk Møteforum ut påmeldingsskjemaet på hjemmesiden. Når det er sendt vil du motta en offisiell påmeldingsbekreftelse fra arrangementsavdelningen innen utløpet av neste virkedag.
·        Trinn 2. Deltakerinformasjon. I påmeldingsbekreftelsen ligger det både direkte link til Dine sider på hjemmesiden og informasjon om brukernavn og passord. Du må nå logge deg inn og fylle ut deltakerinformasjon til forumet du er påmeldt til.
·        Trinn 3. Ønskeliste. Ønskelisten blir lagt ut på Dine sider 3-4 uker før forumdatoen. Vi sender da en e-post til alle påmeldte med informasjon om utfylling av ønskelisten. Her velger du ut hvilke bedrifter du har lyst til å møte på selve arrangementet.
·        Trinn 4. Møtplan. En uke før forumet sender vi deg din møteplan. Du har da god tid til å forberede deg i forkant av arrangementet
 
Finnes det strømtilgang i møtebåsene?
Av praktiske årsaker kan vi ikke dra inn strøm i møtebåsene. I sekretariatet hvor noen fra Norsk Møteforum alltid er til stede finnes det strøm. Vi kan hjelpe deg å lade din pc eller mobiltelefon. Stalltipset er å ha fokus på å få til en uformell og løsningsorientert dialog om mulige felles forretningsinteresser. Flotte presentasjoner kan være vel og bra, men dette bør ikke gå på bekostning av den "gode samtalen". Enkelt papirbasert presentasjonsmateriell er som regel det beste. Husk også at alle bytter møtebås mange ganger i løpet av dagen.
 
Serveres det mat på Møteforum?
Det er ingen fare for at noen skal komme hjem sulten fra et Møteforum. Når man skal skape business og snakke med så mange bedrifter trenger man ekstra energi. Derfor serverer vi alltid en lettere frokost på morgenen og en lunsj bestående enten av kaldtallerken eller buffet. Hele dagen er det også tilgang til frukt og kaffe, samt at vi byr på noe godt til kaffen på ettermiddagen.
 
Tilstedeværelse på forumet – hva skjer hvis jeg blir forhindret fra å komme?
Det er svært viktig at alle bedrifter er til stede hele møtedagen. Kundemøtene på Møteforum er like viktige som andre kundemøter, og det kan gi et dårlig inntrykk hvis man uteblir. Som deltaker forplikter du deg til å være tilstede i alle møter. Husk at du som deltaker er en ambassadør for din bedrift, og at potensielle kunder av deg forventer et profesjonellt og punktlig oppmøte. Vi har selvsagt forståelse for hindringer man ikke er herre over kan dukke opp, eks. sykdom, men vi setter pris på om man ved slike tilfeller kan sende en kollega i sitt sted. Husk å informere stedfortreder godt på forhånd hvilke møter man skal ha, slik at vedkommende er best mulig forberedt.
 
Hvis du mot formodning ikke kan komme, setter vi pris på om du kontakter oss så fort som mulig. Vi gir beskjed til de som mister møte og gjør vårt beste for å finne erstatningsmøter. I etterkant forventes det at du tar kontakt med alle du skulle hatt møte med. Deltakeravgiften må betales selv om man ikke møter.
 
Er det tilgang til gratis internett på Møteforum?
Alle våre arrangementssteder tilbyr gratis internett-tilgang til deltakerne.
Ta kontakt med sekretariatet for tilgangskode.
 
Hva er kvalitetsgarantien?
Hvis du i etterkant av arrangementet angrer på deltakelsen, refunderer vi deltakeravgiften. Så sikre er vi på at dere vil bli fornøyde. For å få benytte deg av kvalitetsgarantien må du oppfylle betingelsene til deltakelse; din bedrift må stille i alle sine møter og beslutningstaker må være til stede. Kravet må meldes skriftlig innen en uke etter deltakelse på arrangementet.
 
Får deltakere på Møteforum rabatt på hotell i de byene hvor Møteforum avholdes? 
Noen steder har vi rabatter for deltakere ved overnatting. Ta kontakt med oss for mer spesifikk informasjon.
 
Er det tillatt å ta med seg roll-ups og annen presentasjonsmateriell på forumet?
Det er ikke anledning å ta med seg roll-ups til Møteforum. Vi setter ut et par bord i nærheten av mingleområdet, som du kan legge brosjyrer på om du ønsker dette.
 
Hvordan bør jeg bruke firmaboka som jeg får på forumet?
Firmaboken er en fin oversikt over mange nyttige leverandører og potensielle kunder. Den inneholder kontaktopplysninger til alle bedriftene som deltok på arrangementet, og er dermed et fint verktøy for å booke møter med de bedriftene du ikke fikk pratet med på selve arrangementet. Firmaboken kan sees på som en type "gulesider" for det aktuelle arrangementet.
 
Hvorfor Dine sider?
Vi har utviklet Dine sider for at alle våre deltakere skal kunne administrere sine deltakelser effektivt og ha tilgang til all informasjon rundt de forskjellige forum på ett sted. Gjennom å logge deg inn på Dine sider får du tilgang til unik informasjon om alle bedrifter du kan møte. Her kan du profilere din bedrift med firmabeskrivelse, logo, kontaktpersoner osv. Denne informasjonen ser du blant annet i ønskelisten, hvor du også kan lage personlige notater om hver bedrift og signalisere hvem du ser som potensiell leverandør. På Dine sider kan du også redigere din Offentlig profil.
 
Hvordan får jeg passord til Dine sider?
Brukernavn og passord ligger i påmeldingsbekreftelsen som sendes ut ved påmelding. Du kan få ditt passord tilsendt automatisk ved å klikke på ”logg inn her” opp i høyre hjørne, og deretter på ”Glemt passord?”. Passordet vil da bli sendt til den e-postadresse som ble oppgitt ved påmelding.
 
Hvis du har problemer med å logge deg inn på Dine sider vil vi gjerne at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Ring på 31 30 30 30 eller klikk på ”Kontakt oss” nede i høyre hjørne.
 
Hva er den Offentlige profilen?
I tillegg til at hver bedrift kan profilere seg til det enkelte forum de skal delta på, har hver bedrift en offentlig profil som er søkbar på Internett. Den offentlige profilen består av firmanavn, adresse, telefon, webside, firmabeskrivelse og logo. Denne informasjonen blir oppdatert automatisk første gang man fyller ut deltakerinformasjon til et forum, og kan endres på Dine sider på Kundekortet.
 
 
Hvem har tilgang til Dine sider?
Alle bedrifter som deltar eller har deltatt på Møteforum har tilgang til Dine sider. Det er i utgangspunktet den kontaktperson som melder seg på et forum som får brukernavn og passord tilsendt. Det finnes kun et brukernavn og passord per bedrift, og disse vil også bli sendt til de som står oppført som deltakere når vi sender ut e-post om for eksempel ønskelister og møteplaner. Norsk Møteforum AS har tilgang til å se brukernavn og passord.
 
Hvordan blir møtene satt opp?
I forkant av hvert forum leverer hver bedrift en liste over hvilke bedrifter de ønsker å møte. Alle møtene settes opp av Norsk Møteforum på bakgrunn av disse ønskene. I tillegg vil systemet identifisere og eventuellt sette opp såkalte ekstramøter. Normalt vil halvparten av møtene være bedrifter du har ønsket og den andre halvparten med bedrifter som har ønsket deg. Hvis man har et sterkt ønske om å treffe en spesifikk bedrift kan man ta kontakt med oss så vil vi ta hensyn til dette så langt det er mulig.
 
Av hensyn til møtekabalen, ber vi normalt hver bedrift sette opp et sted mellom 15 og 25 møteønsker.
 
Hvorfor skal jeg rangere mine ønsker med Pri 1 eller Pri 2?
For å kunne gi enda mer kvalifiserte møteplaner ber vi i de fleste tilfeller om at alle bedrifter merker sine ønsker som Pri 1 eller Pri 2. Det gjør det lettere for oss å se hvilke ønsker som er viktigst for bedriften. Vi tildeler Pri 1-ønsker så langt det er mulig, men kan ikke garantere et visst antall på forhånd. Derfor er det viktig at alle kryss man setter er reelle, og at man i utgangspunktet har lyst å ha møte med alle man har satt kryss på.
 
Hva mener vi med aktive og passive møter?
Dine aktive møter er de møtene hvor du står oppført som Initiativtaker på møteplanen. Det er møter med bedrifter som du har krysset av på din ønskeliste. I noen tilfeller kan det stå et "L" foran møtet i møteplanen. Det betyr at den andre bedriften har ønsket deg som potensiell leverandør til dem.
 
Dine passive møter er de møtene hvor du står oppført som Deltaker i møteplanen. Da er det den andre bedriften som har krysset av deg på sin ønskeliste.
 
 Hva er et ekstramøte?
Ekstramøter er møter for å gi flere møtemuligheter til de av møtedeltakerne som har ledige møtetidspunkt på planen sin.
Til forskjell fra vanlige møter er ekstramøtene satt opp av systemet, og ikke fra en av møtepartene. Agendaen i møtene blir friere og det blir da opp til deltakerne å lete etter felles forbindelseslinjer og muligheter
 
Jeg har oppdaget et aktivt møte på min møteplan som jeg ikke har ønsket. Hva betyr det når det står et ”L” foran møtet?
Iblant blir deltakere forbauset over at de har fått ett aktivt møte med en bedrift som de ikke har krysset av på sin ønskeliste. I disse tilfellene står det et ”L” foran møtet. Dette er et så kalt leverandørmøte. Det betyr at den bedriften som står oppsatt som Deltaker har satt opp den andre bedriften som potensiell leverandør til dem. Bedriften som har satt krysset vil i dette tilfellet bli solgt til, derfor blir møtet passivt for dem og aktivt for den andre parten. Vi anser at disse møtene er veldig positive og gir møtet et godt utgangspunkt. 
 
Hva skjer hvis ingen vil treffe oss?
Bedriftene som deltar på Møteforum er ulikt mye ønsket. Dette kommer selvfølgelig an på hva bedriften driver med, men kan også påvirkes av for eksempel størrelsen på bedriften og hvordan man har presentert bedriften i ønskelisten.

Hvis man er ønsket av få eller ingen bedrifter, så vil man i utgangspunktet få færre møter totalt på Møteforum. Vi vil etterstrebe å alltid tildele alle deltakere 7-8 aktive møter, og i de tilfellene hvor man er lite ønsket prøver vi å tildele flere aktive møter isteden. I de tilfellene hvor en deltaker har flere hull i sin møteplan setter systemet opp ekstramøter. 
 
Hvorfor hender det at jeg har ledige tidspunkter i min møteplan?
Vi har satt av 17 møtetidspunkter på Møteforum (16 på Møteforum Bygg og anlegg). I snitt har de fleste bedriftene 16 møter (14 på Møteforum Bygg og anlegg), så det er mange som har en eller to pauser i løpet av dagen. Det finnes visse praktiske årsaker til dette. For å kunne tildele alle som skal ha møte samtidig et rom å ha møtet i, må man kunne rokkere om litt blant møtene for å få kabalen til å gå opp. Da hjelper det å ha flere møtetidspunkt enn antall møter.

En annen årsak er at bedriftene som deltar får ulike mange ønsker fra andre bedrifter. Hvis man ikke er blitt ønsket av så mange, kan det være vanskelig å tildele en full møtedag. Systemet forsøker i disse tilfellene å sette opp ekstramøter. Se punkt om ekstramøter.  

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33